جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

آشنایی با چهره های جهانی تعلیم و تربیت

آشنایی با چهره های جهانی تعلیم و تربیت

بسیاری از صاحبنظران بزرگ، در طول تاریخ تعلیم و تربیت، با ارائه نظرات و دیدگاه های ارزشمند خود، تعلیم و تربیت جهانی را تحت تاثیر قرار داده و منشا تحولات بزرگ در آن شده اند؛ از این رو آشنایی معلمان و مربیان ما با دیدگاه ها و نظرات آنان ضروری است. در این مقاله، زندگی نامه و عقاید و افکار ده تن از صاحبنظران بزرگ تعلیم و تربیت شامل کمینیوس، روسو، پستالوزی، هربارت، فروبل، ماکارنکو، دیویی، مونتسوری، پیاژه و بلوم به طور مختصر آمده است. اینان کسانی اند که افکارشان در شکل گیری تعلیم و تربیت جدید در نقاط مختلف جهان موثر بوده است.

 

کمینیوس

 

کمینیوس (1670 – 1592، Comenius)

کمینیوس، یکی از مربیان بزرگ تعلیم و تربیت اروپا در قرن هفدهم میلادی و یکی از بنیان گذاران تعلیم و تربیت جدید مغرب زمین است. او که زندگانی خود را در میان آشوب و جنگ های مذهبی و چه بسا دور از سرزمین خویش در آوارگی گذراند، از دوران مدرسه خود تجارب تلخی اندوخت، از این جهت با فراهم آوردن محتوایی نو برای تدریس در مدارس و ابداع روش های تازه تدریس، اصلاحاتی در زمینه تعلیم و تربیت به عمل آورد. از سوی دیگر، حوادث دلخراش و مصیبت بار جنگ های سی ساله اروپا، او را به این فکر انداخت که ریشه تمام دردها، مفاسد اجتماعی و حتی بین المللی در نبود تعلیم و تربیت کافی و صحیح است. لذا برای تسکین آلام و درمان بیماری های اجتماعی، پیشنهاد کرد که همگان بایستی از تعلیم و تربیتی همه جانبه برخوردار شوند. نظرات وی از جمله: برابری انسان ها در برخورداری از تعلیم و تربیت، مساوات دختران و پسران و بازبودن مرزها برای تبادلات فکری برای مردم آن زمان بسیار تازگی داشت. اولین کتاب درسی مصور در سال 1658 م توسط کمینیوس تهیه شد. او درباره روش آموزش شش اصل زیر را بیان کرده است:

1. طبیعت هر کاری را در زمانی مناسب انجام می دهد.

2. در طبیعت، نخست ماده و سپس صورت است؛ چنان که نخست تخم یا جنین است که بی شکل و بسان ماده است و پس از آن، موجودی با شکل معین می شود.

3. طبیعت راه خود را گام به گام می پیماید.

4. تحول طبیعی همواره از درون صورت می گیرد.

5. طبیعت در پدید آوردن چیزها از حالت کلی آغاز می کند و به سوی حالت جزئی می رود.

6. طبیعت هر چیزی را برای مقصودی پدید می آورد. کمینیوس با توجه به اصول فوق، نتیجه می گیرد: " بهترین دوره تربیت، دوره کودکی است. موضوعات درسی باید متناسب با سن دانش آموزان انتخاب شود. در آموزش هم باید ابتدا به خود اشیا و سپس به واژه ها و مفهوم ها پرداخت. در آموزش زبان هم خواندن متن باید پیش از بیان قاعده کلی و دستور زبان باشد. در هر گونه آموزش باید ابتدا با نمونه ها آشنا شد و پس از آن با قاعده ها و قانون ها.

 

 

روسو

روسو (1778 – 1712،Rousseu )

 ژآن ژاک روسو در سال 1712م در ژنو متولد شد. او زندگی پر حادثه ای داشت و بخشی از عمر خود را در سرگردانی گذراند. کتاب هایش را چندین بار سوزاندند. اما او همه را دوباره نوشت و به هر ترتیب بود عقاید و نظرات خود را منتشر کرد. دو کتاب "امیل" و "قرار داد اجتماعی" از آثار مشهور روسو، به زبان های مختلف ترجمه شده است. روسو اغلب عمر خود را در شهرهای مختلف گذراند. دیدگاه ها و نظرات مهم او به شرح زیر است: روسو در کتاب "امیل" و سایر آثارش به عالم طبیعی اعتقاد فراوانی دارد و معتقد است، هر چیزی به همان صورتی که پرورده قدرت آفریدگار جهان است خوب است. ولی متاسفانه هر چیزی در دست انسان تغییر ماهیت می دهد. انسان در طبیعت نیک است، ولی جامعه او را بد می کند. انسان در حالت طبیعی آزاد است، ولی جامعه او را به بردگی می کشاند. از نظر وی، تعلیم و تربیت چنانچه بخواهد با طبیعت همنوا شود، باید به کودک احترام بگذارد. از آنجا که کودکان از نظر طبیعی با یکدیگر متفاوت هستند، آموزش و پرورش باید فردیت کودک را مورد توجه قرار دهد. وی توصیه می کرد: " کار تعلیم و تربیت را با شناخت دانش آموزان آغاز کنید! " به عقیده وی، قبل از اینکه کودک توانایی فهمیدن به دست آورد، نباید به او چیزی آموخت. آموزش و پرورش کودک باید کم تر گفتاری و بیش تر حسی و تجربی باشد. به عبارت دیگر، به جای این که کودک مطلبی را به طور مستقیم از کتاب بیاموزد، می تواند آن را از طریق تجربه مستقیم فرا گیرد. پاها، دست ها و چشم ها نخستین معلمان کودک هستند و جایگزین کردن کتاب به جای آنها، به منزله آن است که کاربرد عقل و خرد را از دیگران بیاموزد.

روسو

روسو می گوید: " انسان به وسیله سه استاد تربیت می شود: طبیعت، اشیا و انسان های دیگر. تربیت آن گاه بدرستی صورت می گیرد که این تاثیرهای گوناگون با هم هماهنگ باشند. " روسو معتقد است: " آموزگار خوب کسی نیست که در کم ترین زمان، بیش ترین چیزها را آموزش می دهد؛ بلکه کسی است که شوق به آموختن و فهمیدن را در شاگرد بر می انگیزد؛ زیرا هدف آموزش و پرورش گردآوری و انباشتن اطلاعات نیست، بلکه به کار بردن توانایی اندیشیدن و فهمیدن است. انسان در اثر تربیت باید چنان بار آید که بتواند در کارهای گوناگون وظیفه خود را همچون یک انسان انجام دهد، در شرایط گوناگون درست رفتار کند و برای خوب زندگی کردن آگاه شود. " افکار روسو در آن زمان مورد پذیرش بسیاری از افراد قرار نگرفت و پارلمان پاریس کتاب "امیل" را مغایر با مذهبی و مصلحت کشور دانست و دستور سوزاندن آن را صادر کرد.

 

پستالوزی

پستالوزی (1827 – 1746، Pestalozzi)

پستالوزی از مربیانی است که آثار متعددی تالیف و آرای خود را از طریق این آثار نشر کرده است. او به کودکان بی سرپرست و محرومان خدمات فراوانی کرد؛ حتی بخشی از مزرعه خود را به مدرسه تبدیل کرد و در آن به تعلیم و تربیت کودکان مستمند پرداخت. دیدگاه ها و نظرات مهم تربیتی وی به شرح زیر است: پستالوزی تعلیم و تربیت را رشدی طبیعی، فزاینده و هماهنگ می دانست که شامل تمام توانایی ها و استعدادهای کودک می شد. به نظر وی، جسم، ذهن و عاطفه باید به طورتوام پرورش می یافتند.

 

مبنای روش پستالوزی بر این اعتقاد پایه گذاری شده بود که می گفت: " حواس ما، مخازن دانش ما هستند. " این عقیده موجب شد که اشیای واقعی در درس گنجانده شوند. در این روش، کودک مشاهدات و تجارت عملی خود را به شیوه ای تحلیل و مطابق با آنچه که در گنجینه حواس داشت، می فهمید. به علاوه هدف، تنها آشنایی با مجموعه ای از حقایق نبود بلکه کاربرد آن ها نیز مورد توجه بود. از این رو در آموزشگاه های پستالوزی، کارهای عملی و آموزش های حرفه ای هم به عنوان منبعی برای زندگانی اقتصادی کودکان و هم به عنوان پایه آموزش های نظری اهمیت و نقش داشتند. آموزش های دینی و اخلاقی نیز مورد توجه پستالوزی بودند. او در این زمینه چنین بیان کرده است: " انسان آن گاه خدا را می شناسد که خود را بشناسد. هیچ کس نمی تواند تنها از راه گفتار کسی را به سوی دین هدایت کند. این کار با کردار ممکن است. چه سودی دارد به کودک یتیم بگوییم که پدری در آسمان ها دارد. اگر کودک یتیمی را مانند فرزند خود بزرگ کنید، آموخته اید که پدری در آسمان ها دارد؛ همان خدایی که شما را چنان آفریده است که کودک یتیم را همچون فرزند خود بنگرید. "

پستالوزی در آموزش، محبت را اساس کار خود قرار می داد و انظباط خشک و توام با خشونت که در آن زمان رایج بود، در روش او به کار گرفته نمی شد، پستالوزی بخش عمده ای از فعالیت های خود را به تربیت معلمان پرداخت و همواره معلمانی برای آموزش روش وی از نقاط مختلف جهان به نزد او می آمدند.

هربارت

هربارت ( 1841 – 1776،Herbart )

هربارت، مربی آلمانی بود که مطالعات عمیقی در فلسفه آموزش و پررش داشت و مدت ها به تدریس آن پرداخت. وی از شخصیت هایی بود که می خواست تعلیم و تربیت را بر پایه های استوارتری قرار دهد. به این منظور آن را به صورت رشته ای علمی و دانشگاهی درآورد. حتی یک مدرسه تجربی تاسیس کرد و عقاید و افکار خود را در آن به آزمایش گذاشت. افکار و اندیشه های تربیتی هربارت به شرح زیر است: هربارت بر این عقیده بود که: " آموزش درست آن است که با علائق کودکان همراه باشد؛ زیرا علاقه و توجه با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند." او توجه را دو نوع می دانست؛ یکی توجه خود به خودی که کودک آزادانه و به میل خویش بروز می دهد و دیگری توجه اجباری که کودک به سوی آن برانگیخته می شود. هربارت حفظ کردن حقایق مجزا از یکدیگر را غلط می پنداشت و آن دسته از حقایق را برای آموختن انتخاب می کرد که با هدف های مورد نظر خود ارتباط داشتند. او برای آموزش مراحل زیر را قائل بود:

1. آمادگی: کودک برای یادگیری و شناخت باید به موضوع مورد یادگیری علاقه داشته باشد و در این مرحله، ذهن او باید برای آموختن آماده شود.

2. ارائه مطالب: در این مرحله، مطالب تشریح و درس ارائه می شود.

3. ربط یا تداعی: در این مرحله، کودک مطالب جدید را با آموخته های قبلی خود ارتباط می دهد و تشابهات و تفاوت های دانستنی های قبلی با درس جدید مشخص می شود.

4. تعمیم: این مرحله، شامل تدوین قواعد، اصول و تعریف ها است.

5. کاربرد: در این مرحله، دانش آموز استنباط خود را از اصول کلی که در مرحله چهارم به دست آورده است، به آزمایش می گذارد و عملا آن را به کار می گیرد. طبق نظر هربارت، آموزش به معنی دقیق آن، فراهم آوردن زمینه پدید آمدن اندیشه های تازه و پیوند آن ها با اندیشه های پیشین است. به عقیده وی، آموزش پایه پرورش است؛ زیرا با سازمان دادن به اندیشه ها، دلبستگی و انگیزه پدید می آید و در چگونگی رفتار و منش تاثیر می گذارد و دامنه این تاثیر به جنبه های ذوقی و اخلاقی گسترش می یابد.

فروبل

 فروبل ( 1852 – 1782،Frobel )

فروبل، مربی بزرگ آلمانی در سال 1782م در آلمان متولد شد. وی دوران کودکی را با سختی گذراند و چون والدینش از او استنباط درستی نداشتند، به صورت مردی کمرو و درونگرا درآمد. فروبل سال ها از شغلی به شغلی دیگر می پرداخت تا این که در مدرسه کوچکی واقع در فرانکفورت به تدریس پرداخت و به شغل معلمی علاقه مند شد. او برای مطالعه در روش آموزش پستالوزی که در آن زمان معروف بود، به سویس سفر کرد و پس از مطالعه به آلمان بازگشت. و در سال 1816م، مدرسه کوچکی بر اساس روش آموزش پستالوزی دایر کرد.

و به تدریج به شرح دیدگاه ها و نظرات تربیتی خود و تالیف کتاب و مقاله پرداخت. فروبل اولین بنیانگذار مهد کودک (به نام باغ کودکان) بود. نظرات تربیتی مهم وی به شرح زیر است: فروبل معتقد بود که: " تعلیم و تربیت باید شخصیت کودک را پرورش دهد و اساسا این رشد باید خودجوش باشد. " فروبل برنامه های کودکستان خود را طوری سازمان داد که کودک را به طور خود جوش به فعالیت وامی داشت. حرکت، بازی، شعر، شناخت رنگها، داستان و انواع فعالیتهای مختلف، اساس کار کودکستان وی بود. وی سه نوع مواد ویژه در آموزش به کار می گرفت: شعرهای کودکانه، اسباب بازی و سرگرمی. اسباب بازی و سرگرمی، فعالیت های جسمی کودکان را به کار می گرفتند. اسباب بازی ها در آن زمان به شکل های مختلف ساخته می شدند. سرگرمی ها هم از موادی بودند که قابلیت شکل پذیری داشته باشد؛ مانند گل رس، شن و مقوا. فروبل روی داستان هم بسیار تاکید داشت. پس از این که معلم داستان را نقل می کرد، اثر آن در بیان کودک، در شعرهایش و در بازی های او نمایان می شد. فعالیت های مختلف عملی فروبل در آموزش، موجب توجه فراوان به آموزش عملی شد. به عقیده فروبل، کار و نقش مربی تنها راهنمایی و هدایت شاگردان بود. وی عقیده داشت که در ذات هر موجودی، غایتی نهفته که با او آفریده شده است؛ ولی این مقصود با تعلیم و تربیت تحقق می یابد.تربیت نیز یک مقصد دارد و آن پروردن طبیعت حقیقی و خدایی انسان و نمایان کردن جنبه های ابدی و بی پایان او است.

ماکارنکو

ماکارنکو (1939 – 1888،Makarenko )

ماکارنکو در روستایی واقع در اوکراین روسیه متولد شد. او پس از طی دوره تعلیمات عمومی، یک دوره تربیت معلم یکساله گذراند و در مدرسه ای مشغول تدریس شد. در نخستین سال تدریس، شاهد انقلاب 1905م در روسیه شد و برای پی بردن به علل انقلاب، به مطالعه کتب مارکسیستی پرداخت. در سال 1914م وارد موسسه معلمان شد و در سال 1917م با دریافت نشان طلا از آن جا فارغ التحصیل شد و به عنوان دانشجوی ممتاز و معلم طراز اول روسیه شهرت یافت. آن گاه مدیریت یک مدرسه ابتدایی را بر عهده گرفت و توانست کار مدرسه را با فعالیت های کشاورزی درهم آمیزد. سپس مسوولیت تربیت کودکان آواره بر اثر جنگ جهانی اول و جنگ های داخلی سال های 21- 1918 به وی واگذار شدو ماکارنکو با کوشش فراوان و با تشکیل موسسه تربیتی جمعی، به تربیت آنان پرداخت و شیوه تربیتی او در این به عنوان الگو در آموزش و پرورش مطرح شد. ماکارنکو با تربیت کردن شاگردان فراوان، پذیرش مسوولیت چندین موسسه بزرگ تربیتی و تالیف آثار ارزشمند، خدمات فراوانی ارائه کرده است. نظرات و دیدگاه های مهم او به شرح زیر است: از دیدگاه ماکارنکو، مربیان باید هدف های خود را از مطالعه نیازهای جامعه به دست آورند. تعلیم و تربیت باید متوجه رشد عقلانی، آموزش حرفه ای، سیاسی و اخلاقی باشد. انسان تربیت یافته باید سواد و اطلاعات سیاسی داشته و فعال باشد. از نظر شخصی هم منضبط ، متعادل، مصمم، آینده نگر و به اهداف و رفتار جمعی پایبند باشد.

 

ماکارنکو مروج تربیت جمعی بود و ویژگی های این نوع تربیت را چنین برشمرده است: " موسسه تربیتی جمعی، محلی برای گردهمایی یک عده شاگرد در یک محل نسیت، بلکه یک سازو کار اجتماعی و زنده است که توانایی ها و مسوولیت هایی دارد و برای روابط درونی و متقابل دارای الگوی خاص خود است. " از ماکارنکو مقالات و کتب فراوانی به چاپ رسیده که او در آن ها، افکار و اندیشه های خود را بویژه درباره تربیت جمعی مطرح کرده است. برخی از کتاب های وی، از جمله کتاب " شکوفایی تن و جان " به فارسی نیز ترجمه شده است.

جان دیویی

جان دیویی (1952 – 1859،john Dewey )

 جان دیویی از مربیان بزرگ به شمار می رود. او در سال 1859م در برلینگتون آمریکا متولد شد. دیویی فوق العاده کمرو و کم حرف توصیف شده است. در آغاز جوانی، دوره دبیرستان و سال های نخست دانشگاه، هوش و استعدادی قوی از خود نشان نداد؛ به گونه ای که در هنگام تحصیل در دبیرستان در حد متوسط بود و احتمال داده نمی شد بتواند برای تحصیلات عالی وارد دانشگاه شود؛ اما به هر حال به دانشگاه راه یافت و سال هال آخر تحصیل در دانشگاه، نقطه عطفی در افکار او بود؛ چنان که نشانه های خلاقیت فکری و فعالیت فلسفی از خود بروز داد.

دیویی پس از اتمام تحصیلات در دانشگاه، آرا و نظرات تربیتی خود را مطرح کرد. او در دانشگاه شیکاگو مدرسه ای تاسیس کرد که حکم آزمایشگاه را داشت. سپس به دانشگاه کلمبیا رفت و در تالیفاتش، اندیشه های تربیتی خود را منتشر کرد. از آن پس افکار و نظرات وی در تحولات آموزش و پرورش در سطح جهان موثر واقع شد. مقالات و کتب فراوانی از دیویی به چاپ رسیده که تعدادی از آن ها به سایر زبان ها و از جمله به زبان فارسی ترجمه شده است. بخشی از دیدگاه ها و نظرات تربیتی مهم دیویی به شرح زیر است: از نظر دیویی، تجربه و تفکر در تربیت بسیار مهم تلقی شده است. انباشتن اطلاعات بی معنی در ذهن، یادگیری و فهم واقعی نیست. یادگیری واقعی از طریق تجربه، یعنی تاثیر و تاثر متقابل فرد با محیط صورت می گیرد، تفکر و تحقیق علمی را دیویی شامل پنج مرحله دانسته است. در مرحله اول، انسان به عمل و تجربه می پردازد. در مرحله دوم، به مساله ای برخورد می کند. در مرحله سوم، اطلاعاتی درباره آن مساله گردآوری می کند. در مرحله چهارم، به کمک آن اطلاعات راه حل می جوید. در مرحله پنجم، پس از انتخاب راه حل دوباره به عمل و تجربه روی می آورد. وی معتقد است: " هدف تربیت نباید ثابت باشد، بلکه باید آمیخته با عمل باشد. هدف عمده تربیت رشد و توسعه است که فرایندی مستمر می باشد. " دیویی پنج اصل زیر را در تربیت بیان کرده است:

1. اصل استمرار و پیوستگی: تعلیم و تربیت که بر اساس تجربه است، استمرار و پیوستگی دارد.

2. اصل رابطه متقابل: در تجربه بین فرد و محیط ، رابطه متقابل وجود دارد.

3. اصل کنترل اجتماعی: هر فردی به طور گسترده تحت کنترل اجتماعی است. این کنترل احساس آزادی فرد را از بین نمی برد. مربی نیز از تحمیل و کنترل فردی باید جلوگیری کند و کنترل جمعیت را بر محیط حاکم کند.

4. اصل آزادی: مربی باید رغبت ها و گرایش های کودک را در نظر بگیرد و با هدایت آن ها از اجبار و تحمیل خودداری کند.

5. اصل هدف: آموزش و پرورش صحیح باید هدف هایی قابل انعطاف و قابل تطبیق با شرایط و مقتضیات جدید و غیر تحمیلی و متناسب با رغبت های کودکان داشته باشد.

 

مونتسوری

مونتسوری ( 1952 – 1870،Montessori )

خانم ماریا مونتسوری نخستین زنی بود که در سال 1896م از دانشگاه رم به دریافت درجه دکترای پزشکی نائل آمد و سپس عهده دار تدریس درباره تعلیم و تربیت کودکان استثنایی به معلمان در رم شد و خود نیز به تحصیل در زمینه های کودکان استثنایی، فلسفه و روان شناسی تجربی پرداخت. او در رم " خانه کودکان " را تاسیس کرد و با انتشار کتاب " روش تعلیم و تربیت و فعالیت های گسترده در خانه های کودکان " آرا و نظریات خود را منتشر کرد. وی با تاسیس مرکز تحقیقات تربیتی کلیسای اطفال و فعالیت در یونسکو، بر دامنه فعالیت هایش افزود و به برخی کشورهای امریکای شمالی، اروپایی و آسیایی سفر کرد. مقالات و کتاب های وی به اغلب زبان ها ترجمه و منتشر شده است.

دیدگاهها و نظریات تربیتی مهم وی به شرح زیر است:

 مونتسوری، کودک را کاملا آزاد می داند و لازمه آزادی را عدم مداخله در کارهای او بیان می کند. او عقیده دارد که فرد آزاد باید استقلال داشته باشد. لازمه داشتن استقلال این است که کودک شخصا و بدون کمک گرفتن از دیگران، کار انجام دهد.فایده  تعلیم و تربیت در خودجوش بودن آن است؛ به این معنی که وقتی کودک با وضعیت کلی وظیفه اش آشنا می شود، می تواند خود به تنهایی آن را ادامه دهد. چنانچه کودک اشتباه کند، فرصت خواهد داشت تا خطای خود راکشف و برطرف سازد. در مدرسه مونتسوری، کودک فعالیت مورد علاقه خود را برمی گزید و آن را بدون دخالت دیگران انجام می داد، مگر این که آن فعالیت باعث مزاحمت سایر کودکان می شد. او به تربیب حسی و عضلانی توجه داشت. هدف او این بود که از طریق تمرین هایی مانند دقت کردن، مقایسه کردن و تمیز دادن، حواس کودک را تقویت کند. مونتسوری آموزش دادن خواندن و نوشتن را به کودکان تا قبل از شش سالگی، مفید نمی دانست. وی در آموزش خواندن و نوشتن روش دقیقی به کار می برد و در آن سعی می کرد تا هر نوع آموزش مستقیم و تقلیدی را حذف کند. او همواره از نوشتن آغاز می کرد و معتقد بود که کودک در نوشتن، از وجود درونی خویش، از آنچه می شناسد، از آنچه فکر می کند، کلمه ای که در ذهنش هست و باید بیان شود، شروع می کند؛ در حالی که خواندن، کلمه به عنوان چیزی خارجی است که باید فراگرفته شود.

 

ژان پیاژه

ژان پیاژه ( 1980 – 1896، j. piajet )

ژان پیاژه در سال 1896م در شهر نوشاتل سویس به دنیا آمد. او پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی به تحصیل در زیست شناسی و فلسفه پرداخت و درجه دکترای خود را در رشته جانور شناسی دریافت کرد. با توجه به علاقه خود، به تحقیق و تفکر در علوم انسانی و بویژه در روان شناسی کودک پرداخت و با ادواردکلاپر که از روان شناسان و محققان معروف به شمار می رفت و رئیس علوم تربیتی معروف به موسسه ژان ژاک روسو بود، همکاری کرد. در سال 1940 م پس از وفات کلاپارد جانشین وی شد و علاوه بر آن، به تدریس در دانشگاه های ژنو و پاریس پرداخت. مدتی هم در دفتر بین المللی تعلیم و تربیت اشتغال داشت. وی آثار علمی، مقالات و کتب فراوانی تالیف کرد که تعدادی از آن ها به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. دیدگاه ها و نظریات مهم پیاژه به شرح زیر است: پیاژه با مطالعه روی هوش و مراحل رشد انسان، می گوید که اساسی ترین کارکردهای هوش، فهم و ابداع است. این دو از هم تفکیک ناپذیرند. وی مراحل رشد ذهنی را چهار مرحله زیر دانسته است: مرحله اول: حسی و حرکتی که از تولد تا دوسالگی را شامل می شود. مرحله دوم: هوش نمادی یا نشانه ای که دو تا هفت سالگی را شامل می شود. مرحله سوم: مرحله هوش عینی یا انضمامی است که از هفت تا یازده سالگی را شامل می شود. مرحله چهارم، هوش نظری یا صوری است که یازده سالگی به بعد را در بر می گیرد. پیاژه هر یک از مراحل فوق را به اجزای کوچک تر نیز تقسیم کرده است.

 

به طور کلی در مرحله اول، کودک تنها از ادراک حسی و حرکتی به عنوان ابزار استفاده می کند و قادر به تفکر و تصور نیست. در مرحله دوم، کودک می تواند اشیا یا رویدادهایی را که در زمان حال قابل ادراک نیستند، به وسیله علائم یا نشانه های متفاوت و از طریق یادآوری تصور کند. سخن گفتن و نقاشی کردن از آثار این مرحله است. در مرحله سوم کودکان توانایی عملیات منطقی گوناگون را – البته تنها در مورد پدیده های عینی – به دست می آورند. در مرحله چهارم فرد قادر می شود تا درباره واقعیت های انتزاعی تفکر و امور را تجزیه و تحلیل کند. مراحل رشد ذهنی پیاژه، در برنامه ریزی درسی و تهیه و تدوین مواد آموزشی و فعالیت های یادگیری برای کودکان کاربردهای فراوانی دارد. به عقیده پیاژه، نظام آموزش و پرورش باید از یک سو با روش های علمی، نیازها و ارزش های اجتماعی را تشخیص دهد و در برنامه ها و رشته های تحصیلی بگنجاند و از سوی دیگر، کودکان و نوجوانان را از لحاظ قدرت یادگیری بشناسد و با روش های مناسب، آنان را به هدف های تعیین شده نزدیک کند، پیاژه روی فعال بودن کودکان در امر آموزش تاکید می کند و به توصیه روش فعال در تدریس می پردازد. در آموزش کودکان، بویژه در سنین پایین هم آموزش های عملی و هم آموزش به کمک حواس را مورد تاکید قرار می دهد.1

بنجامین بلوم

بنجامین بلوم (1999 – 1913 Benjamin Bloom )

بنجامین بلوم در سال 1913 م، در لنسفورد واقع در پنسیلوانیا متولد شد و در سال 1999م وفات یافت. او دوره لیسانس و فوق لیسانس را در سال 1935م در دانشگاه پنسیلوانیا گذراند و دوره دکترای تعلیم و تربیت را در سال 1942م در دانشگاه شیکاگو به پایان رساند. سپس به عضویت ستاد آزمون های دانشگاه شیکاگو درآمد.

تا مدت ها مسوولان تعلیم و تربیت کشورهای مختلف از وی برای مشاوره های تربیتی دعوت به عمل می آوردند. وی به عنوان معلم، محقق و استاد، خدمات فراوانی ارائه کرد. از وی هیجده عنوان کتاب به چاپ رسیده که تعدادی از آن ها به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. دیدگاه ها و نظریات اساسی او به شرح زیر است:

" طبقه بندی هدف های تربیتی": بلوم با همکاری تعدادی از همکاران خود، هدف های آموزشی را (هدف هایی که دانش آموزان پس از طی کردن یک دوره آموزشی می توانند به آن ها دست یابند) طبقه بندی کرد. طبقه بندی آن ها بسیار مشهور است. در این طبقه بندی، هدف های آموزشی در سه حیطه یا حوزه شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی تقسیم بندی شده است. در حوزه شناختی، دانش، معلومات و مهارت های ذهنی قرار گرفته اند. در حوزه عاطفی، علائق، انگیزش و نگرش ها قرار گرفته اند و در حوزه روانی وحرکتی هم فعالیت هایی مطرح شده اند که هم جنبه جسمانی و هم روانی دارند؛ مانند نوشتن یا تایپ کردن. طبق طبقه بندی بلوم، هدف ها در حوزه شناختی شش نوع و عبارتند از:

1. دانش؛

2. فهمیدن؛

3. کاربستن؛

4. تحلیل؛

5. ترکیب و

6. ارزشیابی. این شش نوع هدف که از ساده به مشکل هستند، در نمودار زیر ترسیم شده اند: هدف ها در حوزه عاطفی نیز پنج مرحله زیر را دارد:

1. دریافت کردن (توجه کردن)؛

2. پاسخ دادن؛

3. ارزش گذاری؛

4. سازمان دادن ارزش ها؛

5. تشخیص دادن به وسیله یک ارزش یا مجموعه ای از ارزش ها. حوزه روانی – حرکتی را بلوم و همکارانش در اجزای کوچک تر طبقه نکرده اند؛ ولی در هر صورت، این حیطه شامل فعالیت هایی مانند نوشتن، تایپ کردن، نواختن آلات موسیقی، ورزش کردن، انجام دادن مشاغل و حرفه های گوناگون است.

 یادگیری در حد تسلط :  از دیگر نظرات مهم بلوم، " یادگیری در حد تسلط " است. طبق این نظریه، اگر روش تدریس هشیارانه و با نظم باشد، اگر در هنگام برخورد با مشکلات، بموقع به کمک دانش آموزان بشتابیم، اگر وقت لازم را برای یادگیری مطالب فراهم کنیم و اگر ملاک روشنی برای سنجش مطالب یادگیری تعیین کنیم، اکثر دانش آموزان به سطح بالایی از یادگیری نائل می شوند. بلوم و همکارانش در این باره تحقیقات فراوانی انجام داده اند و موفقیت آن را آزموده اند.

 

منابع

 1. بلوم؛ بنجامین، ویژگی های آدمی و یادگیری آموزشگاهی، ترجمه علی اکبر سیف، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1363.

 2. بلوم؛ بنجامین و دیگران، طبقه بندی هدف های پرورشی کتاب اول حوزه شناختی، ترجمه علی اکبر سیف و خدیجه علی آبادی، تهران، انتشارات رشد، 1368.

3. پژوهشکده حوزه و دانشگاه، فلسفه تعلیم و تربیت، تهران، سازمان سمت، 13.

 4. سیف؛ علی اکبر، روان شناسی پرورشی، تهران، انتشارات آگاه، چاپ نهم، چاپ نهم، 1372.

 5. شاتو؛ ژان، مربیان بزرگ، ترجمه غلامحسین شکوهی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 6. صفوی؛ امان الله ، روند تکوینی و تطبیقی تعلیم و تربیت جهانی در قرن بیستم، تهران، انتشارات رشد، 1366.

 7. نقیب زاده، میر عبدالحسین، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، تهران، ظهوری، چاپ دوم، 1365.

 8. Elliot W. Eisner, Benjamin bloom. Prospects vol xxx No3, sep 2000.  

 

6 مرداد 1382

مجله رشد

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:41 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

دانلود فایل آوانمای سهراب سپهری با صدای خسرو شکیبایی

دانلود فایل آوانمای سهراب سپهری با صدای خسرو شکیبایی


نظر بدهید  

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387 ساعت 20:26 موضوع | لینک ثابت

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:40 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

 

محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت
مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست

گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان میروی
گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست

گفت: میباید تو را تا خانه‌ی قاضی برم
گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه‌شب بیدار نیست

گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم
گفت: والی از کجا در خانه‌ی خمار نیست

گفت: تا داروغه را گوئیم، در مسجد بخواب
گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان
گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست

گفت: از بهر غرامت، جامه‌ات بیرون کنم
گفت: پوسیدست، جز نقشی ز پود و تار نیست

گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه
گفت: در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست

گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بخود شدی
گفت: ای بیهوده‌گو، حرف کم و بسیار نیست

گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را
گفت: هوشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست

 

 


نظر بدهید  

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در جمعه سوم آبان 1387 ساعت 15:49 موضوع | لینک ثا

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:39 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

دکتر محمدرضاقتحی

Cyberknife یک وسیله کاملآ جدید برای در مان سرطان است. این وسیله اولین وتنها دستگاه جراحی روباتیک است که از یک شتاب¬دهندۀ خطی متصل به یک بازوی روباتیک تحت کنترل کامپیوتر استفاده می¬کند و دردرمان تومورهای سر، گردن، نخاع، پانکراس، ریه وهر جای دیگری دربدن به¬کار می-رود که اغلب توسط جراحی سنتی یا دیگر متدهای استروتاکتیک قابل دستیابی نمی¬باشند. ازرضایت بخش ¬ترین خصوصیات درمان با Cyberknife آن است که این روش، فرصتی استثنائی به پزشکان می¬بخشد تا به بیمارانی که تا قبل ازاین هیچ امیدی نداشته¬اند، کمک کنند.اکنون ما می¬توانیم امید بدهیم، ما می¬توانیم زندگی¬ها را تغییر دهیم و می¬توانیم نسبت به آینده بیماران باهرگونه سرطان بسیار خوش¬بین باشیم .


Cyberknife Radiosurgery یک درمان بدون درد وغیر تهاجمی است که دربسیاری از موارد می¬تواند بعنوان یک آلترناتیو جراحی باز بکاررود. Cyberknife با راهنمائی دقیق روباتیک تصاویرو با شعاع متعدد رادیاسیون پر انرژی قادربه نابودی غیر تهاجمی کامل تومورها ودیگر ضایعات می¬باشد. اثر تجمعی همه شعاع¬ها روی هدف منجر به دریافت مقادیر بسیارزیاد اشعه توسط ضایعه می-گردد درحالی که بافتهای نرمال اطراف ضایعه درامان می مانند.

Cyberknife Radiosurgery با دقت ساب میلیمتری بالینی، آنچنان دقیق است که به ظرافتی وصف نشدنی هرشکل ازتومور را به صورت مجموعه¬ای از تومورهای کوچک تحت مداوا قرار می¬دهد. این توانائی به Cyberknife این اجازه را می¬دهد تا ضایعات غیر قابل جراحی ویا غیر قابل درمان با دیگر روشهای جراحی یا رادیو سرجری درمناطقی بسیار حیاتی و دست نیافتنی را مداوا کند.

در یک مطالعه در دانشگاه استانفورد از 74 بیمار با 102 متاستاز نخاعی که توسط cyberknife مورد مداوا قرار گرفتند طی یک فالوآپ متوسط 9 ماهه .84 درصد بیماران سمپتوماتیک بعد از درمان کاملا بدون علامت شده بودند و یا سمپتوم¬هایشان بسیار بهبود یافته است.

آنچه مسلم است بدون استفاده از روش cyberknife و جانشینی هر روش دیگری امید به زندگی در این افراد کمتر از 5% است .در حالی که بعد از فالوآپ 36 ماهه بیماران . 36 بیمار (حدود 50%) کاملاalive و عمدتا بدون سمپتوم هستند .

در یک مطالعه دیگر صورت گرفته توسط دکتر Peter Georgetten استاد دانشگاه و مرکز پزشکی Pittsburg از 87 بیمار با متاستاز نخاع از تومور اولیه ریه که فقط توسط یک fraction منفرد از cyberknife تحت درمان قرارگرفته اند درد در 90% بیماران برای یک دوره طولانی مدت کنترل شده¬است.

یک خصوصیت مهم و منحصر بفرد سیستم cyberknife بر ای درمان تومورهای نخاعی Xsight spine Tracking sys. در این تکنولوژی است که یک سیستم غیرتهاجمی است و clinicianرا قادر به دسترسی هرچه سریعتر و دقیقتر برای درمان تومور نخاع یا ساختمانهای نزدیک spine می¬سازد، بدون آنکه به کاشت مارکرهای رادیولوژیک نیازی باشد. در اصل این توانائی و حضور این سیستم در cyberknife است که این تکنولوژی را قادر به جراحی با دقت submillimetral تومور در هر جائی از بدن ساخته است.

در یک مطالعه روی بیماران با تومورهایsage1 ریوی از نوع non – small cell قابل جراحی که از نظر مدیکال غیرقابل جراحی بوده اند ( به علت بیماریهای همراه ) cyberknife روش بسیار safe موثر و با حداقل تهاجم بوده است.

هیچ بیماری همراه، یا شرایط نامناسبی برای cyberknife کنترااندیکالسیون محسوب نمی شود و لذا به نظر می¬رسد در بسیاری از موارد استفاده از رادیو سرجری روبوتیک تنها راه ممکن جهت مداخله درمانی این بیماران می¬باشد.

تائیدیه های بالینی
FDA approved در 1999 Julyبرای درمان تومورهای سروگردن
FDA approved در October 2001 برای درمان تومورها وسایر ضایعات قابل درمان درهرجائی دیگر از بدن.
Cyberknife همچنین ازEuropean CE Mark   و دیگر تأئیدیه های بین المللی برای درمان تومورها درتمام نقاط مختلف بدن برخوردار است.

چه خصوصیاتی Cyberknife را منحصر به فرد می کند ؟

تکنولوژی Cyberknife نسبت به روشهای دیگر ازمزایائی برخورداراست که از آن میان به موارد زیر اشاره می¬کنیم :

- آسایش بیمار به موجب عدم استفاده از Frame تهاجمی.
- اقامت کوتاه دربیمارستان و معمولآ بعنوان یک روش outpatient
- دوره¬های recovery بسیار کوتاه
- درمان طی یک تا پنج جلسه
- توانائی درمان تومورهای مختلف درمحل های متفاوت طی یک دوره درمانی
- اشعه فوکوس ماکزیموم به تومور با حداقل تآثیر روی بافتها ی سالم
- امکان درمان تومورهائی که با جراحی باز ویا دیگر متدهای رادیو سرجری
استریو تاکتیک غیر قابل درمان می¬باشند.
- کاهش قابل توجه ریسک عوارضی همچون عفونت¬ها، خونریزی و عوارض جبران نشدنی همچون ناشنوائی و ........
- عدم نیاز به بیهوشی
- پروسه¬ای کاملآ بدون درد
- Synchrony کامل به شکلی که حرکت تومور مثلآ با تنفس به هیچ وجه از دقت عملکرد نمی¬کاهد.

Radiother onocol,2007,82(2)-185-9.(ISSN; 0167-8140)
Sunny val,Clf, April 25, 2006
      Concer Jornal, 2007, 13(2) ; 87-94 (ISSN:528-9117)
www.BazHamZendegi.com
www.Accuray.com  

 

 

دکتر محمدرضاقتحی
متخصص بیماریهای داخلی
 مشاور درمان سرطانWIJAYA
 DR.FATHI@BAZHAMZENDEGI.COM
تلفن تماس :
09121895394
0098-24-88003245

پيام هاي ديگران ( 0)        PermaLink        جمعه ۳ آبان ،۱۳۸٧ - محمد فایق مجیدی مجیدی دهگلان
نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:39 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

معرفی کتاب

معرفی کتاب

 

 

انسان در جستجوی معنی

نویسنده: ویکتور فرانکل

مترجم: نهضت صالحیان - مهین میلانی

ناشر: شرکت نشر و پخش ویس

 سال انتشار: 1366

تجربه‌ای واقعی از زندگی یک روانپزشک

 

یکی از اساسی‌ترین نیروهای محرکه هر فرد در زندگی، تلاش برای یافتن معنی زندگی است. یکی به خاطر فرزندانش زندگی می‌کند، دیگری به خاطر عشق، یکی فقط به دلیل داشتن خاطرات و دیگری به خاطر خدا و ...
نیچه می‌گوید: کسی که "چرایی" زندگی را یافته است با هر "چگونه‌ای" خواهد ساخت.
طبق نظریه محققین، معنای زندگی را به سه روش می‌توان یافت: با انجام کاری ارزشمند، با تجربه‌ای والا در برخورد با طبیعت و عشق، و با تحمل درد و رنج.
دکتر فرانکل روشی بنام لوگوتراپی را برای یافتن معنی در زندگی انسان کشف می‌کند. اما اینکه از کدامیک از سه روش فوق برای کشف این واقعیت استفاده کرد و یا اینکه این روش انتخاب خود او بوده یا اجبار طبیعت، مطالبی است که با خواندن این کتاب خواهید فهمید. بد نیست بدانید که واقعی بودن وقایع این کتاب، بر جذابیت آن افزوده است.

***

این کتاب را در بیست سال گذشته سه بار در سنین مختلف خوانده ام و هر بار نکته ای جدید ازآن دریافت کردم . مطالعه و تعمق در این کتاب رابه شما عزیزان پیشنهاد می کنم


نظر بدهید  

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در جمعه سوم آبان 1387 ساعت 15:50 موضوع | لینک ثابت

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:38 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

قالب وبلاگ

قالب                    وبلاگ

قالب های زیبا و سبک برای وبلاگ های فارسی

قالب قلب ها (ِHearts)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

541 نظر  

نوشته شده توسط حامد در دوشنبه هفتم آبان 1386 ساعت 17:54 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


قالب فرشته (ِAngel)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

168 نظر  

نوشته شده توسط حامد در پنجشنبه نوزدهم مهر 1386 ساعت 22:9 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


قالب سکوت (ِSilence)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

103 نظر  

نوشته شده توسط حامد در چهارشنبه یازدهم مهر 1386 ساعت 19:28 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


قالب آدم برفی (ِSnowman)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

124 نظر  

نوشته شده توسط حامد در جمعه نهم شهریور 1386 ساعت 20:17 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


قالب کانتر استریک (ِCounter Strike)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

235 نظر  

نوشته شده توسط حامد در شنبه سی ام دی 1385 ساعت 15:17 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


قالب عشق گمشده (Lost Love)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

190 نظر  

نوشته شده توسط حامد در شنبه بیست و سوم دی 1385 ساعت 21:41 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


قالب پرتقالی (Orange)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

66 نظر  

نوشته شده توسط حامد در جمعه سوم آذر 1385 ساعت 17:4 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


قالب برگ زرد (Yellow Leaf)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

74 نظر  

نوشته شده توسط حامد در جمعه پنجم آبان 1385 ساعت 21:1 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


قالب عشق (Love)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

70 نظر  

نوشته شده توسط حامد در پنجشنبه بیستم مهر 1385 ساعت 20:20 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


قالب مرگ عشق (Death Love)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

193 نظر  

نوشته شده توسط حامد در سه شنبه هفتم شهریور 1385 ساعت 23:8 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


قالب من و تو (You and Me)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

61 نظر  

نوشته شده توسط حامد در یکشنبه پانزدهم مرداد 1385 ساعت 11:52 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


قالب برگ سبز (Green Leaf)

سيستم های موجود: بلاگفا، پرشين بلاگ

مشاهده و دانلود قالب در ادامه مطلب


ادامه مطلب

170 نظر  

نوشته شده توسط حامد در چهارشنبه چهارم مرداد 1385 ساعت 20:45 موضوع قالب رایگان | لینک ثابت


آخرین نوشته ها

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:38 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

دوشنبه 17 تیر1387 ساعت: 11:30 توسط:رضا حدودی

دوشنبه 17 تیر1387 ساعت: 11:30 توسط:رضا حدودی
باعرض سلام و خسته نباشید حضور استاد عزیز و گرانبهایم آقای مجیدی امیدوارم که حالتان خوب باشد وقتی این وبلاگ را دیدم خیلی خوشحال شدم و به یاد دبیرستان که درس می دادید افتادم. الان تو مجتمع کشاورزی سنندج مشغول به تحصیل هستم به همت ویاری استادعزیزی مثل شما.


باتشکر

رضاحدودی
نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:35 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

دوشنبه 17 تیر1387 ساعت: 11:30 توسط:رضا حدودی
باعرض سلام و خسته نباشید حضور استاد عزیز و گرانبهایم آقای مجیدی امیدوارم که حالتان خوب باشد وقتی این وبلاگ را دیدم خیلی خوشحال شدم و به یاد دبیرستان که درس می دادید افتادم. الان تو مجتمع کشاورزی سنندج مشغول به تحصیل هستم به همت ویاری استادعزیزی مثل شما.


باتشکر

رضاحدودی
نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:35 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را

 


نظر بدهید  

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387 ساعت 20:27 موضوع | لین

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:34 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

بيشتر مردم به پشت شيشه خودروهايشان اين برچسب را مي زنند:" امروز، اولين روز از بقيه زندگي من است." من ترجيح مي دهم اينگونه تصور کنم:" امروز، آخرين روز زندگي من است و مي خواهم طوري زندگي کنم که انگار ديگر هيچ فرصتي ندارم." وين داير


نظر بدهید  

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در جمعه سوم آبان 1387 ساعت 16:5 موضوع | لینک ثابت

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:34 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

از دشمني تا دوستي يک لبخند ، از جدايي تا پيوند يک قدم، از توقف تا پيشرفت يک حرکت، از عداوت تا صميميت

از دشمني تا دوستي يک لبخند ، از جدايي تا پيوند يک قدم، از توقف تا پيشرفت يک حرکت، از عداوت تا صميميت

از دشمني تا دوستي يک لبخند ، از جدايي تا پيوند يک قدم، از توقف تا پيشرفت يک حرکت، از عداوت تا صميميت يک گذشت ، از شکست تا پيروزي يک شهامت ، از عقب گرد تا جهش يک جرات ، از نفرت تا علاقه يک محبت ، از خست تا سخاوت يک همت ، از صلح تا جنگ يک جرقه ، از آزادي تا زندان يک غفلت کافیست

 

 


نظر بدهید  

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در جمعه سوم آبان 1387 ساعت 16:7 موضوع | لینک ثابت


نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:33 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

باز هم زندگی» کن!

باز هم زندگی» کن!
    TinyPic image

 

« بازهم زندگی» را دوست دارم. تیتراژ ابتدایی، آهنگ متن و پایانی‌ و آدمهای جالبی که انتخاب می‌کنند. همه‌چیز متفاوت، ضد کلیشه و جالبه. البته که گاهی اجرای بیژن بیرنگ، زیادی اغراق‌شده است و فاصله‌ی زیاد بین ضبط برنامه و پخشش کمی ضدحاله ولی در کل برنامه‌ی فوق‌العاده‌ایست که کمتر هفته‌ای می‌توانم از دیدنش صرف نظر کنم. همه‌ی برنامه‌هایشان از جمله برنامه‌های با حضور: استاد دانشگاه بازنشسته و علی واکسیما و جوان کلاژکار، نجف دریابندری و فاطمه راستکار، محمدعلی اینانلو و دکتر بسکی، محمد صالح علاء، پیمان ابدی و... واقعاً برنامه‌های جالبی بودند.
اما برنامه‌ی این هفته، درباب « دیوانگی» بود. بیژن بیرنگ در پایان، متن زیبایی را با احساس فراوان خواند که نتوانستم به راحتی از کنارش بگذرم. نوشتمش...

 

به آرامی، شروع به مردن می‌کنی. اگر سفر نکنی. اگر چیزی نخواهی. اگر به اصوات زندگی، گوش ندهی. اگر از خودت قدردانی نکنی.
به آرامی، شروع به مردن می‌کنی. زمانی که خودباوری را در خود، بکشی. وقتی که نگذاری دیگران به تو کمک کنند.
به آرامی، شروع به مردن می‌کنی. اگر برده‌ی عادات خود شوی. اگر همیشه از راه تکراری بروی. اگر روزمرگی را تغییر ندهی. اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی یا اگر با افرا ناشناس صحبت نکنی.
تو به آرامی، شروع به مردن می‌کنی. اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند، دوری کنی.
تو، به آرامی، شروع به مردن می‌کنی. اگر هنگامی که با شغلت، با عشقت، شاد نیستی، آن را عوض نکنی. اگر ورای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی. اگر ورای رویا نروی. اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار درتمام زندگیت ورای مصلحت‌اندیشی بروی.
امروز زندگی کن. امروز مخاطره کن. امروز کاری کن. نگذار به آرامی بمیری. شادی را فراموش نکن... امروز، امروز... بازهم زندگی کن...

نوشته شده توسط نفیسه در 6:44 | Balatarin | آرشیو نظرات | لینک به این مطلب

پيام هاي ديگران ( 0)        PermaLink        جمعه ۳ آبان ،۱۳۸٧ - محمد فایق مجیدی مجیدی دهگلان
نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:33 |  لینک ثابت   • 

جمعه سوم آبان ۱۳۸۷

بخنديم .بخنديم .بخنديم .

بخنديم .بخنديم .بخنديم .


چون گفته شده:
خنده بر هر درد بي درمان دواست.
خنده هيچ هزينه اي نداره .
خنده پيامي زيبا داره و اون اينه : به سوي من بياييد
خنده خنده ميا ره و مسريه .
خنده در هيچ حيووني ديده نمي شه و مختص آدمه .
خنده نقش درماني داره ، اون قدر که در بيمارستاناي امروز اتاق خنده طراحي شده .
خنده اون قدر مهمه که معمولاً در هر روزنامه صفحه طنزي ، هر درباري دلقکي و هر شبکه تلويزيوني فيلم کمدي داره .
خنده در هر شرايطي امکان پذيره و قابل دسترسي .
خنده محبوبيت و جذابيت ايجاد مي کنه .
خنده قدرت يادگيري رو افزايش مي ده ، نقش خنده در کلاسهاي آموزشي ودرسي فوق العادس .
خنده شادي مياره همون طور که شادي خنده مياره .
خنده نشونه رضايت از زندگي حاله .
خنده نوعي تخليه روانيه ، تنش ها و احساسات سرکوب شده رو رها مي کنه .
خنده انعطاف پذيري رو زياد مي کنه ( هم در رفتار هم در عضلات)( دخالت در امور پزشکي)
خنده سبب مي شه دوستان بيشتري پيدا کنيم .
خنده نشونه بارز اعتماد به نفس ، سلامت روان و احساس امنيته .
خنده با افزايش سن نسبت عکس داره متاسفانه هرچه سنمون بيشتر مي شه کمتر مي خنديم .
خنده چنانه که ميزان اون در اديان وکشورهاي مختلف متفاوته در پاره اي از کشورها باشگاه خنده درست کردن
خنده در بروز ايده هاي نو وخلاق موثره .
خنده در بهبود روابط بسيار موثره .


نظر بدهید  

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در جمعه سوم آبان 1387 ساعت 16:7 موضوع | لینک ثابت

نوشته شده توسط محمد فایق مجیدی دهگلان در 19:33 |  لینک ثابت   •